Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Αυτοκίνητα επιβατηγά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄


Αυτοκίνητα φορτηγά με μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος μέχρι 3.500 χλγ. ή αυτοκίνητα επιβατηγά των οποίων ο μέγιστος αριθμός θέσεων καθημένων (χωρίς τη θέση του οδηγού) δεν υπερβαίνει τις οκτώ ή αυτοκίνητο μικτής χρήσης με μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος μέχρι 3.500 χλγ. και μέγιστο αριθμό θέσεων καθημένων (εκτός της θέσης του οδηγού) μέχρι οκτώ.

Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ελαφρό ρυμουλκούμενο.

Σύνολα οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκουν όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο, όπου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 3.500 χλγ., το δε μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος του ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει το βάρος του έλκοντος οχήματος κενού.

 

Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει έως το 65ο  έτος.

Αν ο οδηγός έχει και κάποια από τις κατηγορίες Γ ή Δ ή Β+Ε ή Γ+Ε ή Δ+Ε ή ΤΑΞΙ ισχύει όσο και το επαγγελματικό, δηλαδή για 5 χρόνια.


Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες :21 ώρες ΚΟΚ  και 20 ώρες πρακτικά αυτοκινήτου.


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Σχολή Οδηγών

Στέφανος Κάλφας.

www.000webhost.com