Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Κατηγορία Γ΄

Φορτηγά Αυτοκίνητα

Αυτοκίνητα φορτηγά των οποίων το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος υπερβαίνει τα 3.500 χλγ..
 Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 χλγ..

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος.

Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες :7 ώρες ΚΟΚ και10 ώρες πρακτικά φορτηγού.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Από την Γ μικρή (έως 7500 kgr)  στην Γ (χωρίς όριο) μετά τα 21 μετατρέπεται χωρίς εξετάσεις.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Σχολή Οδηγών

Στέφανος Κάλφας.

www.000webhost.com