Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Κατηγορία Δ΄

Αυτοκίνητα Λεωφορεία -Πούλμαν


Αυτοκίνητα λεωφορεία. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 χλγ..

Αν ο κάτοχος άδειας οδήγησης των κατηγοριών Γ και Γ+Ε δεν έχει προϋπηρεσία ενός (1) έτους τουλάχιστον στην οδήγηση τέτοιων οχημάτων, δεν επιτρέπεται να οδηγεί λεωφορείο (κατηγορίες Δ και Δ+Ε) σε ακτίνα πλέον των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του οχήματος. Σχετική παρατήρηση τίθεται πάνω στην άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση όμως που η προϋπηρεσία αυτή πραγματοποιηθεί σε οχήματα των κατηγοριών Δ και Δ+Ε, τότε διαγράφεται η πιο πάνω παρατήρηση.

 

Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου  έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος.

 

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες :  7   ώρες ΚΟΚ και

10 ώρες πρακτικά λεωφορείου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Στην περίπτωση που υπάρχει Γ κατηγορία, για τη  Δ κατηγορία απαιτούνται 6 πρακτικά μαθήματα λεωφορείου κι όχι 10.


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Σχολή Οδηγών

Στέφανος Κάλφας.

www.000webhost.com