Μοτοσυκλέτες Κατηγορίας Α1


Είναι οι μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,7 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότεροαπό 0,1 kW (0.13 hp) / kg,
και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW

Χορήγηση άδειας οδήγησης