Κατηγορία ΑΜ:
Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα


Είναι το δίκυκλο ή τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, που παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Το μεν δίκυκλο, έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3, αν είναι εσωτερικής καύσης ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.
- Το δε τρίκυκλο έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3, αν είναι επιβαλλόμενης (με σπινθήρα) ανάφλεξης ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν είναι εσωτερικής καύσης ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.

Χορήγηση άδειας οδήγησης

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη και
Των 22 ετών για μηχανοκίνητα τρίκυκλα ισχύος άνω των 15 kW της κατηγορίας Α.

Αν ο υποψήφιος για χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλειά του, η οποία παρέχεται πάνω στην αίτηση.

*** Η έναρξη πρακτικής εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης πραγματοποιείται μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ==> 11 ώρες βιβλίο ΜΟΤΟ + 20 βιβλίο αυτοκινήτου.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ==> 14 ώρες

Από 18 ετών και πάνω.
Επέκτασή σε μεγαλύτερο Μότο + 7 ώρες
Από κατηγορία ΑΜ σε κατηγορία Β (αυτοκινήτου = 18 ώρες και 18 ετών

ΤΕΛΟΣ

Σχολή Οδηγών
Στέφανος Κάλφας.

www.000webhost.com