Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Κατηγορία Γ+Ε

Αυτοκίνητα φορτηγά μέ ρυμουλκούμενο πού υπερβαίνει τα 750 χλγ.. και βάρος πού υπερβαίνει τα 3.500 χλγ..
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος υπερβαίνει τα 750 χλγ..

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Γ κατηγορίας τουλάχιστον.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος.

Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Σχολή Οδηγών
Στέφανος Κάλφας
www.000webhost.com