Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ερώτηση 1η


To χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που αντιλαμβάνεστε κάποιο σήμα και της στιγμής που αντιδράτε ονομάζεται:

α)   Χρόνος ασφαλείας.

β)   Χρόνος αναδρομής.

γ)   Χρόνος αντιδράσεως.


www.000webhost.com