Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ερώτηση 7η


Εάν συγκεντρώσετε το ανώτατο όριο βαθμών ποινής:

α)   Σας αφαιρείται η άδεια οδηγήσεως και για να οδηγήσετε ξανά πρέπει να ξαναδώσετε εξετάσεις.

β)   Σας κατάσχουν την άδεια.


www.000webhost.com