Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Ερώτηση 21η


Δεν μπορείτε να τοποθετείτε στο όχημά σας:

α)   Ελαστικά διαφορετικής κατασκευής στον ίδιο άξονα.

β)   Ελαστικά ίδιας κατασκευής σε όλους τους τροχούς.


www.000webhost.com